Financiering

Hoewel het mogelijk is om onze zorg privé te betalen, is dit voor de meeste mensen niet haalbaar. In dat geval zullen wij proberen om samen met u bij uw gemeente een aanvraag te doen voor zorg. Deze zorg wordt vaak 'individuele begeleiding', 'huishoudelijke hulp' of 'persoonlijke verzorging' genoemd. De wetten waaronder dit valt heten de Wmo (wet op de maatschappelijke ondersteuning), de WLZ (Wet landurige zorg) of de ZvW (zorgverzekeringswet). Omdat wij een kleine organisatie zijn hebben wij geen contracten met de gemeentes of het Rijk. Wel is het meestal mogelijk de financiering van uw zorg aan te vragen in de vorm van een PGB (Persoonsgebonden Budget). Dit is een subsidie die beheerd zal worden door de SVB. U kunt dan onze facturen insturen naar de SVB, die dan zorg zal dragen voor uitbetaling.

Het beheren van een PGB is niet moeilijk, maar vraagt wel enige administratieve handelingen en inzicht. Voor de meeste clienten is dit geen probleem. Heeft u echter schulden of is er sprake van verslaving, dan vragen de meeste gemeenten of u hulp kunt regelen bij het beheren van uw PGB. Hiertoe werken bij samen met het bedrijf 'Zorg op Niveau'. Zij hebben een landelijke erkenning om u te mogen helpen bij het PGB beheer.

Veel informatie is ook te vinden op de website van 'Per saldo' (belangenorganisatie voor mensen met een pgb).

Hulp bij aandoeningen

Wij zijn met name gespecialiseerd in de begeleiding en coaching van mensen die door psychische klachten en maatschappelijke problemen zijn vastgelopen in hun leven.
Voor meer informatie over de mogelijkheden bel ons op 06 24247174.

Diensten

Om u een goede website te kunnen bieden, maken we gebruik van cookies. Meer informatie over onze cookies